Видео от дарените инсулинови помпи в УМБАЛ „Св. Марина“.