Шестата инсулинова помпа бе дадена на Лора, Малката русокоска с усмивка показа колко се радва, че няма да я боцкат вече по  15 пъти на ден.