Отказ от индустриализацията, от клонирането ,“от химията“, от шеметните добиви, от индустриалните дожди, които превръщат живото и натурално вино в мъртъв индустриален продукт.